Waarde voor cliënten

Ron

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Lees zijn verhaal

Psychosociale problematiek kan zich op verschillende momenten en in verschillende gradaties manifesteren in het leven van de cliënt.

Aanleidingen zijn vaak ingrijpende gebeurtenissen en veranderingen, in het persoonlijke leven of in de directe omgeving van de cliënt. Het LZV werkt op basis van levensfase gerelateerde begeleiding op die momenten dat de cliënt dat nodig heeft. De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn systeem. Met het landelijke dekkend netwerk is het mogelijk om behandeling op maat te bieden, dichtbij huis.
 

Eén van de speerpunten is ketenkwaliteit. Door intensieve samenwerking met nuldelijns-organisaties en een nadruk op de inzet van de eerstelijns mogelijkheden, wordt alleen bij gebleken noodzaak gespecialiseerde zorg geboden. Samenwerking met instellingen uit de ggz maar ook uit andere sectoren zoals verslavingszorg en forensische psychiatrie is daarbij fundamenteel.