Waarde voor samenleving

Martijn

productmanager

Lees zijn verhaal

Het LZV biedt psychische en psychosociale zorg op basis van een wettelijke grondslag. Omdat militairen doen hun werk onder bijzondere omstandigheden in opdracht van de samenleving.

De professionele zorg van het LZV vormt in onze visie een aanvulling op zelf- en mantelzorg. Ondersteuning en behandeling worden geboden voor zover de cliënt dat wenst, dat in redelijkheid nodig heeft en voor zover de zorginstellingen daartoe in staat zijn.
 

De cliënt wordt binnen het LZV voor vol aangezien. Hij of zij krijgt zo het respect dat hij of zij verdient en alle mogelijkheden om uitzendgerelateerde klachten te overwinnen op een ‘heilzame missie’. De ketenpartners in het LZV staan garant voor de kwaliteit, het respect en de bezieling waarmee de zorg wordt geleverd.
 

Het LZV staat voor hoogwaardige en landelijke zorg vanuit het respect dat cliënten verdienen voor de inzet onder buitengewone omstandigheden.