Evaluatie positionpaper

Het LZV heeft een positionpaper uitgebracht, een zakelijke beschrijving van wat het LZV is, doet en wil. Hebt u de positionpaper nog niet gezien, dan kunt u die hier downloaden. Wilt u meewerken aan de evaluatie? Dan graag onderstaande vragen beantwoorden. Deze vragenlijst is anoniem.

 

Uitstraling

Wat is uw indruk van de vormgeving van de positionpaper? Het gaat dan om uitstraling, beleving en toegankelijkheid. Graag uw reactie op de volgende stelling:

De positionpaper biedt een aantrekkelijke en toegankelijke vormgeving

     
Opmerkingen:

Taalgebruik

Wat is uw indruk van de tekst van de positionpaper? Het gaat dan om de leesbaarheid en de mate waarin de tekst concreet en begrijpelijk is. Graag uw reactie op de volgende stelling:

De positionpaper biedt een leesbare en concrete tekst

     
Opmerkingen:

Informatiegehalte

In hoeverre biedt de positionpaper u een goed inhoudelijk beeld van het LZV? Het gaat dan om de waarde van de informatie voor u. Graag uw reactie op de volgende stelling:

De positionpaper biedt een goed inhoudelijk beeld van het LZV

     
Opmerkingen:

Waarden

In de positionpaper worden waarden geboden, die iets zeggen over de kwaliteit van het LZV. In hoeverre spreken de waarden in de positionpaper u aan? Graag uw reactie op de volgende stelling:

De positionpaper biedt een helder en compleet overzicht van waarden

     
Opmerkingen:

Volgende uitgave

De positionpaper moet periodiek worden bijgesteld om niet te verouderen. In hoeverre is de huidige opzet geschikt voor een volgende uitgave? Graag uw reactie op de volgende stelling:

Een volgende uitgave kan dezelfde vorm en structuur behouden

     
Opmerkingen:
Eventueel uw e-mailadres: