10 jaar LZV

In 2007 is het landelijk Zorgsysteem voor Veteranen officieel opgericht. Dat is nu dus tien jaar geleden, we hebben een jubileumjaar.

We hebben ervoor gekozen dit op een bescheiden schaal te vieren, in 2017 althans. Het is de ambitie van het LZV om in 2018 een internationaal congres over veteranenzorg te organiseren, in Nederland. Dat is een ambitieuze doelstelling en de voorbereidingen leggen dit jaar al een flinke druk op onze capaciteit.

 

Jubileumreceptie

Maar natuurlijk vieren we het tienjarig bestaan in 2017 wel. Op 22 mei had het LZV een feestelijke receptie in het gebouw van de Basis. Niet alleen voor alle betrokkenen binnen de twaalf instellingen die samen het LZV vormen, maar ook voor de buren in Doorn, de organisaties die daar ook gehuisvest zijn. Plus organisaties waar we ook nog direct me te maken hebben.

 

Tijdens de receptie sprak schrijver en veteraan Barry Hofstede een column uit, lees 'm na!

 

 

Fotowedstrijd LZV en Checkpoint

Samen met het bekende veteranenblad Checkpoint, organiseert het LZV in dit jubileumjaar ook een fotowedstrijd. Bedoeld voor alle veteranen en hun dierbaren. In de Checkpoint van september 2017 komt de oproep voor inzending van foto's en in de Checkpoint van december 2017 volgt de uitslag. De wedstrijd staat in het teken van gezondheid en perspectief, want dat is natuurlijk wat we graag willen bereiken met onze zorg. Ook als er misschien geen volledig herstel mogelijk is, gaan we nog steeds voor kwaliteit van leven. We zijn heel benieuwd naar beelden daarbij vanuit de leefwereld van veteranen en hun dierbaren. Ga naar de pagina over de fotowedstrijd.

 

Internationaal congres 4, 5, 6 april 2018

Niet meer in het jubileumjaar, maar wel vanwege het tienjarig bestaan, organiseert het LZV in samenwerking met het ministerie van Defensie een internationaal congres. Op 4, 5, 6 april 2018 in het Marine Etablissement in Amsterdam. Voor zorgprofessional en beinvloeders in het internationale veld van veteranenzorg, op uitnodiging. Meer informatie op de Engelstalige congressite.