Contactdag 2017

Dit jaar vindt de landelijke contactdag plaats op woensdag 11 oktober 2017 in het gebouw van de Basis in Doorn. Het thema van de contactdag is: Stromen verleggen - samenwerken op taboes binnen en buiten de keten.

Het LZV bestaat 10 jaar! We vieren dit met een bijzondere contactdag
Dit jaar sluiten we het thema samenwerken op taboes, na drie jaar af. We hebben de afgelopen jaren de taboes van de keten op tafel gelegd en doorbroken. Dit jaar staan de taboes centraal die we tegenkomen in samenwerking binnen én buiten de keten. We werken al enkele jaren toe naar het vergroten van de invloed van de veteraan op zijn zorgtraject en pad naar herstel. Deze ‘invloedrijke’ veteraan brengt nieuwe taboes aan het licht. Deze worden op de contactdag besproken en uitgewerkt. We worden uitgedaagd om hier vanuit diverse perspectieven naar te kijken en in gezamenlijkheid stromen te verleggen.
 

Alle informatie over deze dag met het programma, de beschrijvingen van de presentaties en workshops, en korte toelichtingen op de diverse inleiders, krijgt u met deze download.


Inschrijven
Voor deelname is inschrijven verplicht, de inschrijftermijn liep tot 26 september en is afgesloten.