Duurzame financiering

De organisatiekosten van het LZV zijn voor rekening van Defensie, maar niet de uitvoering van de zorgdiensten zelf.

De aangesloten instellingen bieden veteranenzorg overwegend op basis van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. Het systeem van inkoop van zorg specifiek voor LZV-doeleinden wordt momenteel onderzocht voor een meer duurzame financiering van LZV-ketenzorg. Overigens worden ook de organisatiekosten van het LZV momenteel onder de loep genomen vanuit een zelfde oogmerk.