Wetenschapsdag 2018

Op vrijdag 2 november 2018 vindt de RZO / PACO & LZV Wetenschapsdag 2018 plaats in het gebouw van de Basis in Doorn. Het thema van de Wetenschapsdag is:

 

Ontwikkelen door delen: Versterken onderzoekssamenwerking

Er vindt veel onderzoek plaats naar psychotrauma, echter een probleem van het onderzoek is de versnippering van het onderzoeksveld. Verschillende overheden financieren op verschillende wijzen divers onderzoek dat binnen meerdere instituten wordt uitgevoerd. Dit leidt enerzijds tot overlap en anderzijds tot forse hiaten in het onderzoeksterrein. Deze versnippering geldt ook voor de zorg aan mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Juist omdat het werkveld zo breed is, krijgen veel hulpverleners binnen en buiten de ggz te maken met mensen met een traumatisch verleden. Dat maakt het lastig om ervoor te zorgen dat deze hulpverleners gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

De afgelopen jaren zijn er, mede door de aandacht hiervoor onder beleidsmakers, burgers, politiek en media, belangrijke stappen gezet in de opvang en begeleiding van mensen die al dan niet beroepshalve te maken krijgen met traumatische ervaringen.

Desondanks bestaan er in de hele keten van eerste opvang, signalering, verwijzing en behandeling nog vele vragen over de meest geëigende wijze van handelen. De grote vraag is en blijft welke interventies op welk moment voor welke mensen onder welke condities het meest effectief zijn. Dit geldt zowel op het gebied van versterking van weerbaarheid, signalering, als behandeling. Dat betekent dat we in Nederland ondanks alle inspanningen niet kunnen garanderen dat slachtoffers op het juiste moment de juiste zorg en aandacht krijgen.

 

Tijdens de Wetenschapsdag willen we nader verkennen wat we aan de versnippering kunnen doen door in gesprek te gaan met de verschillende stakeholders uit het onderzoeksveld en beleidsmakers. Met als doel bevorderen van netwerkvorming, kennisuitwisseling over lopend onderzoek en het versterken van de samenwerking binnen het onderzoeksveld van geüniformeerden.

 

Alle informatie over deze dag met het programma, de beschrijvingen van de presentaties en workshops, en korte toelichtingen op de diverse inleiders, krijgt u met deze download.

 

Portretrecht

Tijdens de contactdag kan het zijn dat er foto's gemaakt worden of dat er gefilmd wordt. Wij willen u wijzen op het portretrecht. Indien u niet in beeld wilt komen, dan kunt u dit aangeven bij de tijdens de Wetenschapsdag.

 

Inschrijven

Voor deelname is inschrijven verplicht, de inschrijftermijn loopt tot 26 oktober 2018. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

 

Achternaam deelnemer:*
Tussenvoegsel:
Voorletter(s):*
Functie:*
Mobiele nummer:*
E-mailadres:*
Naam organisatie:*
Adres organisatie:
Postcode organisatie:
Plaats organisatie:
Telefoon organisatie:
Lunch vegetarisch of met dieet:
Vragen en/of opmerkingen:

 


 

Bevestiging inschrijving:*