Stichting het Veteraneninstituut (Veteranenloket)

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid.

 

Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Adresgegevens

Adres
Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postbus 125, 3940 AC Doorn

 

Telefoon
088 334 00 50

Website