Stichting de Basis

De Basis biedt mentale begeleiding aan mensen uit de wereld van geüniformeerde publieke diensten.

 

 

Cliëntenprofiel

Veteranen, dienstslachtoffers en hun thuisfrontleden bieden wij maatschappelijk werk, binnen de eerste lijn van het LZV. Dat is naast intake ook advies, psycho-educatie en kortdurende hulpverlening. Dat volstaat vaak al voor een groot deel van de hulpvragen via het Veteranenloket. Wij adviseren ook bij doorverwijzingen binnen het LZV en treden op als casemanager bij complexe zorgverleningstrajecten.

 

Belangrijk voor ons

De Basis biedt laagdrempelige, mentale begeleiding aan (oud)medewerkers van defensie, politie en brandweer en hun directe relaties. Ons gebouw in Doorn is ook het adres voor diverse partners in ons werkveld zoals het LZV, het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, de BNMO en partijen van en rond de politie.

Zowel ons maatschappelijk werk als onze training- en nazorgactviteiten stellen de mens en zijn/haar mogelijkheden centraal. Wij gaan daarbij uit van de natuurlijke veerkracht van mensen.

Adresgegevens

Adres
Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn.
Dit een nieuw adres. Stel de navigatie in op Stamerweg 22 in Doorn.
 
Telefoon

034 34 74 200

 

Website