Onderzoeksraad positief over veteranenzorg

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is positief over de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen. En over het onderzoek naar klachten die met uitzending te maken hebben. Dat staat in het verslag van de werkzaamheden over de periode 2013 – 2015 van de RZO. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert bood dit vandaag aan de Kamer aan.
25/04/2015

Wel noemt de RZO het veteranenzorgsysteem kwetsbaar, omdat zorginstellingen en hun behandelaars steeds minder ruimte hebben voor activiteiten buiten de vaste kaders. Minister Hennis kreeg het verslag op 5 november van raadsvoorzitter en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. De raad werd in 2007 ingesteld om toezicht te houden op en te adviseren over het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen.

 

Aandachtspunten
Thema’s van de Raad in de verslagperiode waren onder meer de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg voor geüniformeerde beroepen en de programmering van onderzoek naar aan uitzending gerelateerde klachten. Aandachtspunt voor de komende tijd noemt de raad de zorg voor het sociale systeem van de veteraan en de onzekerheid over de positie van de veteranenzorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. De beschikbaarheid van voldoende financiën bepaalt de toegevoegde waarde voor civiele instellingen die meedoen in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

 

Evenwicht in beeldvorming
Ook wijst de RZO op het belang van brengen en houden van evenwicht tussen de aandacht voor de veteranenzorg zoals die bij het LZV centraal staat en de beeldvorming over de veteraan. De raad stelt dat het met de overgrote meerderheid van de veteranen goed gaat. Teveel aandacht voor de zorg kan er volgens de raad toe leiden dat het beeld ontstaat dat alle veteranen hulpbehoevend zijn. Een evenwichtige beeldvorming is van belang.

 

Bron: website ministerie van Defensie.

Bij de foto: minister Hennis-Plasschaert heeft het rapport in ontvangst genomen van voorzitter Rosenthal.