Disclaimer

Aansprakelijkheid
Het LZV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij dat niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

 

Uw privacy
Het LZV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website www.lzv-groep.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het LZV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

www.lzv-groep.nl en andere websites
Op de site van het LZV treft u links aan naar andere websites. Het LZV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Redactie website
De redactie van de website valt onder het programmabureau van het LZV.