Huiswerk module Militaire Contextkennis

U heeft zich aangemeld voor de module Militaire Contextkennis. Wij vragen u vooraf een aantal vragen in te vullen. Tijdens de module bespreken wij de resultaten met u. 

Hoeveel veteranen zijn er in Nederland?:*
Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking kent een veteraan?:*
Wat is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse veteranen?:*
Hoeveel procent van de veteranen is vrouw?:*
Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking heeft respect voor de inzet van veteranen?:*
Geef drie associaties die u heeft bij het woord 'veteraan :

Stuur uw antwoorden uiterlijk 22 juni in.