Kennis als voorwaarde

Eric Vermetten

Prof. dr. kol.-arts MGGZ

Lees zijn verhaal

Het LZV investeert gericht in onderzoek, innovatie en ontwikkeling van kennis rondom begeleiding en behandeling.

De bundeling van kennis, onderzoek en innovatie en de verbinding met de behandelsetting is de basis voor permanente ontwikkeling van het LZV. Wij zien het belang van kennis en expertise en willen die graag op hoog niveau blijven bieden en delen. De ervaring die we opdoen binnen het LZV wordt gebruikt om de psychische zorg in Nederland te helpen verbeteren. Het LZV werkt daarbij volgens het principe van leren en inspireren, met een meerjarenplan en projecten die door één of meerdere van onze partners worden uitgevoerd.