Toezichthouder

Ton van Ede

LNTGENMARNS bd, voormalig IGK

Lees zijn verhaal

De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder.

Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken, is door de toenmalige staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap op 5 juli 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren
 

De RZO bewaakt de kwaliteit van het zorgsysteem. De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen en staat onder leiding van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.
 

Website van de RZO