einde

Wat is je naam:
Wat is je functie:
Je hebt voor de pauze een tafelgesprek gevolgd tussen Eric Vermetten, Tijmen Bostoen, Elisa van Ee-Blankers en Vincent Stoker. Welke innovaties spreken je het meeste aan en wat is daar de reden van? Maximaal 400 woorden:
Na de pauze heeft er een tafelgesprek plaats gevonden waarbij Tine Molendijk en Dennis van der Kraats het thema Moral Injury hebben toegelicht. Wat kan je – in jouw functie – uit dit gesprek meenemen naar de dagelijkse praktijk? Maximaal 400 woorden:
Hoe beoordeel je de inhoud van deze contactdag:
Hoe beoordeel je de opzet van deze contactdag:
Opmerkingen: