35-days challenge

Wetenschappelijk onderzoek helpt veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en hun gezinnen naar het verkrijgen van de meest geschikte zorg. Daarom reiken wij 3000 euro uit voor het beste onderzoeksidee. Durft u de competitie aan? Stuur onderstaand formulier elektronisch in. Dit formulier mag in het Nederlands of in het Engels worden ingevuld.

Onderzoekers worden uitgenodigd een onderzoeksidee schriftelijk in te dienen. Onderzoekers van kansrijke ideeën worden vervolgens uitgenodigd om een 5 minuten ‘pitch’ (flits-presentatie) te geven tijdens de Dutch Veterans’ Mental Health Conference. De winnaar ontvangt 3000 euro aan prijzengeld om het idee uit te werken tot een concreet voorstel. Het prijzengeld wordt uitgekeerd aan de instelling waarvoor de indiener werkzaam is.

 

Toetsing Idee

 

Uw idee wordt beoordeeld door een jury van deskundigen. Tijdens de toetsing gaat men na of:

                                                                          

1. Het onderzoeksidee valt binnen de gestelde prioriteiten van de LZV Onderzoeksagenda 2019-2022.

2. Het onderzoeksidee wordt getoetst op de volgende onderdelen:
    A) Relevantie
    B) Originaliteit
    C) Aanpak
    D) Presentatie  

3. Het geven van een 5-minuten durende pitch is een voorwaarde om aanspraak te doen op het prijzengeld omdat de presentatie ook onderdeel maakt van de toetsing. U ontvangt na indienen van uw idee aanvullende instructies over het opzetten van de pitch.  

 

Resultaatverplichting

 

Aan het prijzengeld zit een resultaatverplichting verbonden, dat de winnende onderzoeker het voorstel uitwerkt tot een concreet R&D onderzoeksvoorstel en indient conform de bijbehorende procedures. Het indienen van het uitgewerkte voorstel biedt geen garantie op honorering en volgt hetzelfde traject als ieder ander ingediend voorstel. Er valt maximaal 30.000 euro aan te vragen met een looptijd van maximaal 1 jaar.

 

 

Indienen

 

Het is op dit moment niet mogelijk om uw onderzoekidee in te dienen.

 

Voor vragen kun u contact opnemen met de ‘Functionaris Onderzoek’ van het LZV Programmabureau: jfg.haagen@lzv-groep.nl.

 

 

Corona maatregelen

In Nederland zijn maatregelen afgekondigd omtrent het coronavirus. Op basis daarvan is besloten de 35-days Challenge uit te stellen tot nader order. Wij merken dat veel onderzoekers momenteel andere prioriteiten hebben. Daarnaast is de Challenge gekoppeld aan het congres (met het geven van een pitch en de prijsuitreiking) dat ook is uitgesteld. Het werk dat u al heeft verzet in deze Challenge is niet voor niets geweest, want wat in het vat zit verzuurt niet. Zodra het mogelijk is hervatten wij het congres en de 35-days Challenge.

 

Persoonsgegevens

Het LZV Programmabureau gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden echter gedeeld met de juryleden, zodat zij uw idee kunnen beoordelen. Als het idee wordt goedgekeurd voor een pitch presentatie tijdens de conferentie, dan worden uw naam, en titel van het onderzoeksidee opgenomen in het Programma van de Dutch Veterans’ Mental Health Conference 2020.