Indienen onderzoeksidee

Wetenschappelijk onderzoek helpt veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en hun gezinnen naar het verkrijgen van de meest geschikte zorg. Daarom reiken wij tijdens de Dutch Veterans’ Mental Health Conference op 25 april te Doorn 3000 euro uit voor het beste onderzoeksidee. Durf jij de competitie aan? Stuur onderstaand formulier samen met een aanbevelingsbrief uiterlijk 7 april 2019 elektronisch in. Dit formulier moet in het Engels worden ingevuld.

Onderzoekers worden uitgenodigd een onderzoeksidee schriftelijk in te dienen. Onderzoekers van kansrijke ideeën worden uitgenodigd om een 5 minuten ‘pitch’ (flits-presentatie) te geven tijdens de Onderzoekersdag 25 april 2019 te Doorn. De winnaar ontvangt 3000 euro aan prijzengeld om het idee uit te werken tot een concreet onderzoeksvoorstel.

 

Toetsing Idee

Uw idee wordt beoordeeld door een jury van deskundigen. Tijdens de toetsing gaat men na of:

                                                                          

1. Het onderzoeksidee valt binnen de gestelde prioriteiten van de Onderzoeksagenda veteranenzorg en/of LZV Onderzoeksagenda 2019-2022.

2. Het voorgestelde onderzoek is relevant en levert een originele bijdrage aan theorie, methoden, praktijk of kennis. De probleemstelling en de onderzoeksvragen helder zijn geformuleerd, afgebakend en adequaat uitgewerkt. De voorgestelde methoden en design zijn geschikt voor het beantwoorden van de vraagstellingen. Het idee is realistisch haalbaar.

3. Het geven van een pitch is voorwaarde om aanspraak te doen op het prijzengeld omdat de presentatie ook onderdeel maakt van de toetsing.

 

Resultaatverplichting

Aan het prijzengeld zit een resultaatverplichting verbonden dat de winnende onderzoeker het voorstel binnen 4 maanden heeft uitgewerkt tot een concreet onderzoeksvoorstel en ingediend conform de beoordelingscriteria die de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek hanteert, en een aantal eisen die Defensie als subsidieverlener stelt.

Notabene, het indienen van het uitgewerkte voorstel biedt geen enkele garantie op honorering en volgt hetzelfde traject als ieder ander ingediend voorstel.

 

De deadline voor het indienen van een onderzoeksidee is verstreken, u kunt helaas geen idee meer indienen.

 

 

Name, title(s):
University, college of higher education, research institution:
Correspondence address:
Phone number:*
E-mail:*
Title research idea and title pitch (presentation):
Key Words (max. 5) :

Description of research idea (max. 1000 words, excluding references and CV)

Problem definition and relevance research:
Aim / Research questions:
Originality and innovative features of the proposed research idea:
Methods (design, procedure, research population):
Budget estimation :
Literature references (max. 5 references):
Upload concise resume (CV) principal investigator (including max. 10 key publications) :*
Upload letter of recommendation (aanbiedingsbrief):*

Persoonsgegevens

Het LZV Programmabureau gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden echter gedeeld met de Programma-adviescommissie Onderzoek van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (PACO), en de juryleden, zodat zij uw idee kunnen beoordelen. Als het idee wordt goedgekeurd voor een pitch presentatie tijdens de conferentie, dan worden uw naam, mailadres en titel van het onderzoeksidee opgenomen in het Programma van de Dutch Veterans’ Mental Health Conference (Onderzoekersdag) op 25 april 2019 te Doorn.