Jaarverslag LZV 2018

‘Aan ambitie geen gebrek’, is een opmerking die we vaak horen wanneer we onze plannen uitleggen. We verwezenlijken onze ambities tot nu toe wel altijd in grote lijnen. Dus ja, we zijn ambitieus, maar zeker niet onrealistisch. Ook 2018, het startjaar van een nieuw meerjarenplan voor het LZV, stond in het teken van stevige ambities voor ons landelijke zorgsysteem.

In april organiseerden we een meerdaagse internationale conferentie, de ‘International Conference on Dutch Veteran’s Healthcare’ (ICDVH). De conferentie werd geopend door de Minister van Defensie en zeer hoog gewaardeerd door onze (inter)nationale gasten en sprekers. Tijdens de opening van de conferentie is, met het tekenen van een nieuw convenant LZV, opnieuw de samenwerking tussen de partners van het LZV bekrachtigd.

 

2018 was ook het jaar waarin we met Defensie een overeenkomst tot stand hebben gebracht waarin een duurzame financiering van de zorg voor veteranen gegarandeerd is. Daarnaast werden met Defensie de voorbereidingen gestart om aan te sluiten bij het project dat moet leiden tot een nieuwe ‘governance veteranen’ in 2021.

 

‘De invloedrijke veteraan’ was afgelopen jaar onze hoofddoelstelling. Dit blijft voor ons ook in de toekomst belangrijk en richtinggevend. We geven de veteraan en haar of zijn directe relaties een belangrijke rol in het eigen herstelproces. Zij nemen initiatief en regie om samen met de zorgverlener te beslissen over het te volgen zorgtraject. Ook geven we hen meer medezeggenschap over de verbeteringen die in de zorg nodig zijn om aan te sluiten bij de behoefte van de veteraan en zijn relaties. Het gaat niet alleen om wat wij denken dat goed is, maar vooral om wat veteranen zeggen dat kan of beter zou moeten.

 

We gaan door op die weg en verbeteren samen met de veteranen onze zorgverlening. Hetgeen natuurlijk goed aansluit op de hoofddoelstelling voor 2019, ‘de zorgverlening versterken’.

 

U kunt het volledige jaarverslag hieronder lezen of download en print de PDF.

 

 

De invloedrijke veteraan

Een veteraan, actief of postactief, is iemand die op enig punt in zijn leven een blanco cheque aan de maatschappij heeft uitgeschreven. Een blanco cheque tot en inclusief zijn[1] leven.


[1] Daar waar gesproken wordt over ‘hem’, ‘zijn’ of ‘hij’, bedoelen we uiteraard ook ‘haar’ of ‘zij’.