Maatregelen coronavirus

In aansluiting op de landelijke maatregelen hebben alle LZV-instellingen maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en de gezondheid van de cliënten/ patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. 

Op de websites van de LZV-instellingen wordt de meest actuele informatie gegeven over hoe en in welke mate de verschillende vormen van zorg wordt aangeboden, gegeven de (steeds veranderende) omstandigheden. Aan veteranen wordt geadviseerd om bij vragen direct contact op te nemen met de instelling waar zij in begeleiding/ behandeling zijn. Andersom zullen de instellingen ook zelf contact leggen met de veteranen en de zorg afstemmen. Er wordt ook op de veteranen een appél gedaan om rekening te houden met en mee te werken aan het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona Virus en begrip te hebben voor de genomen maatregelen.

 

Als je (of je partner) al wordt begeleid door een maatschappelijk werker of behandelaar in de 2e lijn LZV, dan is het advies om daar contact mee op te nemen. Deze kan ook goede tips geven om deze periode thuis door te komen. Als het contact met je maatschappelijk werker of behandelaar inmiddels is afgesloten en je nu (opnieuw) een (hulp)vraag hebt, dan is het advies om contact op te nemen met het Veteranenloket. zij helpen u dan verder.

 

Eén loket voor mentale gezondheid

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Mensen die werken in de zorg of als hulpverlener. Er zijn al veel initiatieven om deze mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed vindbaar, of het is niet duidelijk voor wie de initiatieven echt hulp bieden. Daarom is er nu één online loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19. Het IVC COVID-19 is er voor iedereen met vragen over de psychosociale gevolgen van de coronacrises. Het IVC COVID-19 is te vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/ivccorona. Dit digitale loket biedt informatie voor (zorg)professionals en voor iedereen die vragen heeft over zijn of haar mentale gezondheid ten tijden van het coronavirus. Ook brengt het mensen indien nodig in contact met verschillende soorten lokale en regionale hulp-, zorg- en dienstverleners.

Psychosociale aspecten bij Corona

 

 

Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.