Maatregelen coronavirus

In aansluiting op de landelijke maatregelen zullen alle LZV-instellingen meewerken om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en de gezondheid van de cliënten/ patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Daarom hebben alle instellingen maatregelen genomen.

Op de websites van de LZV-instellingen wordt de meest actuele informatie gegeven over hoe en in welke mate de verschillende vormen van zorg wordt aangeboden, gegeven de (steeds veranderende) omstandigheden. Aan veteranen wordt geadviseerd om bij vragen direct contact op te nemen met de instelling waar zij in begeleiding/ behandeling zijn. Andersom zullen de instellingen ook zelf contact leggen met de veteranen en de zorg afstemmen. Er wordt ook op de veteranen een appél gedaan om rekening te houden met en mee te werken aan het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona Virus en begrip te hebben voor de genomen maatregelen.

Psychosociale aspecten bij Corona

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april. Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.