Onderzoeksdag

Ieder jaar organiseert het LZV tenminste een onderzoeksdag. Het doel van deze dag is het creëren van een platform voor onderzoekers om zorginnovaties te delen en elkaars onderzoeksinspanningen en prestaties te erkennen. 

We laten ons verder inspireren door internationale opinieleiders, zowel veteranen als wetenschappers. Zo creëren we een jaarlijks brandpunt waarin we samenkomen om onderzoek te bespreken, informatie te verwerven, inzichten en ideeën uit te wisselen, en samen te leren en te werken.