Hoe werkt het zorgsysteem?

Tom

Veteraan

Lees zijn verhaal

Zowel cliënten als het LZV zelf hebben te maken met rechten en plichten. Die zijn wettelijk bepaald of het resultaat van de werking van het zorgsysteem.

Voor wie is het LZV?
Relatie met de uitzending?
Hoe meld ik me aan?
Keuze voor militair of civiel?
Wie betaalt het LZV?
Wie is verantwoordelijk voor de zorg?
Hoe zit het met vertrouwelijkheid?
Waar kan ik terecht met een klacht?
Vergoeding eigen bijdrage?