Wat is het LZV?

Het LZV biedt veteranenzorg met een keten van twaalf instellingen en een centrale coördinatie in Doorn.

De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met behandeling en opname. In vaktermen wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseerde traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensische psychiatrie.

 

Het LZV stimuleert het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie van de eigen behandelmethodieken op basis daarvan. Het LZV heeft een laagdrempelige, herkenbare toegang met het Veteranenloket voor zowel de doelgroep als voor collegiale informatieverstrekking.

 

Het LZV-programmabureau is gepositioneerd als bijzondere organisatie-eenheid binnen het ministerie van Defensie.

Eén organisatie voor alle Nederlandse veteranen

 

Vanaf 1 januari 2021 is het

LZV-programmabureau onderdeel van het Nederlands Veteraneninstituut. Lees meer over deze nieuwe organisatie.