Wat is het LZV?

Het LZV biedt veteranenzorg met een keten van twaalf instellingen en een centrale coördinatie in Doorn.

De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met behandeling en opname. In vaktermen wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseerde traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensische psychiatrie.

 

Sedert 1 januari 2015 is het LZV-programmabureau gepositioneerd als bijzondere organisatie-eenheid binnen het ministerie van Defensie.