Duurzame financiering

De organisatiekosten van het LZV zijn voor rekening van Defensie, maar niet de uitvoering van de zorgdiensten zelf.

 

 

 

De aangesloten instellingen bieden veteranenzorg overwegend op basis van de patiëntgebonden vergoedingen van ziektekostenverzekeraars en het Ministerie van Defensie.

De niet-patiëntgebonden meerkosten GGZ aan veteranen worden gedekt door de programmabegroting van het LZV. Het LZV wordt gefinancierd door het Ministerie van Defensie.