LZV Contactdag 2020

Ook dit jaar organiseren wij weer een landelijke contactdag voor alle medewerkers uit de LZV-keten. Dit jaar is de landelijke contactdag online op woensdag 25 november. Het thema van de contactdag is:

Duurzaam gezond

in de veteranenzorg

 

Helaas kunnen we elkaar niet in Doorn ontmoeten, daarom hebben we een interessant online programma samengesteld. In het programma is voldoende ruimte voor interactie. Via de chatfunctie kunt u meepraten over de onderwerpen en uw vragen stellen.  Hieronder vindt u het programma en een beschrijving van de lezingen. 

Programma

In onderstaand programma vindt u alle beschrijvingen van de presentaties en een korte toelichting over de sprekers.

Opening en welkom
Presentaties
Uitreiking LZV Kennis Award
Afsluiting


Accreditaties: omdat de contactdag online is, duren de goedkeuringen van de accreditatiepunten langer dan gebruikelijk. Accreditatiepunten voor FGzPt, Registerplein, NIP en NVvP zijn aangevraagd. De accreditatiepunten (2) zijn toegekend voor verpleegkundig specialisten register en Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. De accreditatiepunten zijn niet toegekend voor register vaktherapie, vanwege de tijdsduur van het programma.
Voor vragen omtrent de toewijzing van de accreditatiepunten, kunt u een e-mail sturen naar kennisfunctionaris@lzv-groep.nl

 

Inschrijven

De inschrijving voor de Landelijke contactdag LZV is gesloten. Deelnemen zonder inschrijving vooraf is niet mogelijk. Alleen wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u de gegevens om online aan de contactdag deel te nemen. Heeft u vragen over de inschrijving, stuur dan een e-mail naar kennisfunctionaris@lzv-groep.nl