LZV Contactdag 2019

Ook dit jaar organiseren wij weer een landelijke contactdag voor alle medewerkers uit de LZV-keten. Dit jaar is de landelijke contactdag op 9 oktober 2019 in het gebouw de Basis in Doorn. Het thema van de contactdag is:

Zorgverlening versterken & Shared Decision Making

Samen op weg naar zorg op maat

 

Het contact met elkaar staat zoals ieder jaar centraal. Daarnaast kunt u rekenen op  bij- en nascholingsdag op thema’s en onderwerpen die alle collega’s in de ketensamenwerking aangaan. 

Programma

In onderstaand programma vindt u alle beschrijvingen van de presentaties en workshops en een korte toelichting over de sprekers. U kunt het volledige programma hier ook downloaden.

Opening en welkom
Plenaire lezingen
Lunch
Workshops
Over de workshops en workshophouders
Afsluiting


Accreditaties: FGZP, Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Registerplein, Register Vaktherapie, NIP en NVvP.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de contactdag tot uiterlijk 30 september. Na deze datum sluiten wij de inschrijving. Deelnemen zonder inschrijving vooraf is niet mogelijk. 

Achternaam deelnemer:*
Tussenvoegsel:
Voorletter(s) - ten behoeve van accreditaties -:*
Roepnaam:*
Functie:*
Mobiel nummer:*
E-mailadres:*
Naam organisatie:*
Lunch vegetarisch of met dieet:
Vragen en/of opmerkingen:

 


 

Keuze eerste workshopsessie:
Reservekeus 1:
Reservekeus 2:

 


 

Keuze tweede workshopsessie:
Reservekeus 1:
Reservekeus 2:

 


 

Accreditatie:
       
Accreditatienummer(s). Meerdere nummers scheiden met een komma:
Bevestiging inschrijving:*

Portretrecht

Tijdens de contactdag kunnen er foto's en/of filmopnames gemaakt worden. Wij willen u wijzen op het portretrecht. Indien u niet in beeld wilt komen, dan kunt u dit 's ochtends aangeven bij de inschrijftafel.

Conference Locatie / Location