Jaarplan LZV 2020

De kaders voor het jaarplan 2020 zijn gesteld in het meerjarenplan 2018-2021. Daardoor bouwt het plan logisch verder op alles wat het LZV in 2018 en 2019 gedaan heeft. Toen lag onze focus op de ‘Invloedrijke Veteraan’ en ‘Zorgverlening Versterken’. Dit jaar staat vooral in het teken van 'Meedoen als medicijn'. 

We verschuiven de aandacht van primair klachtgericht werken en de negatieve gevolgen van psychische problemen, naar de focus op het bereiken van gezondheidswinst en het benutten van mogelijkheden. Hierdoor komt het perspectief op omgaan met klachten en het bereiken van meer kwaliteit van leven beter in beeld. Dit helpt de veteraan om meer balans te vinden tussen datgene waar hij last van heeft en datgene wat hem sterk maakt. Je kunt zo beter je beschikbare capaciteiten benutten, ze ontwikkelen en gemakkelijker functioneren. Het vergroten van je welzijn is dan niet een doel op zich, maar een middel om een volwaardig en zinvol leven te kunnen leiden. Meedoen is dan weer mogelijk, en tegelijkertijd een medicijn.
Download en lees hier het volledige jaarplan 2020

 

 

Leer te beseffen wat je hebt, voordat de tijd je laat beseffen wat je had. 

 

De waarde van onze gezondheid waarderen we vaak pas als deze verloren is. Het LZV is er om te helpen bij het verminderen van dat verlies of te helpen om te kunnen gaan met dat verlies.