Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van het verder uitwerken en inzetten van onderdelen van het strategische hoofdthema ‘Zorgverlening Versterken’. Ook op de andere strategische hoofdthema’s hebben we weer stappen gezet. In dit jaarverslag blikken we terug op ontwikkelingen die van belang zijn voor ons en kijken we vooruit op 2020.

Ondertussen weten we dat 2020 het jaar is van de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Dit heeft impact op onze levens, de maatschappij, de economie, de manier van denken en handelen breed over alle werkgebieden, wereldwijd. Het jaarplan, zoals we dat hebben opgesteld voor 2020, zal dan ook aangepast moeten worden aan deze werkelijkheid. Sommige activiteiten willen we samen versnellen, andere onderdelen moeten we temporiseren. We laten ons leiden door onze wil om samen de goede dingen zo goed mogelijk te doen voor onze veteranen, onze kracht als bewezen, goede ketenzorg-samenwerking en ons gezond verstand om samen beslissingen te nemen met het oog op onze cliënten.

 

De ‘governance’, zoals we de fusie van zes partijen (Stichting Veteraneninstituut, Stichting de Basis, Stichting Nederlandse Veteranendag, Zorg coördinatie van het APG/ABP, de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en het programmabureau LZV), in het veteranenveld noemen, nam veel tijd in beslag. Dat is nodig en ook goed. De fusie, die vanaf 1 januari 2021 een feit zal zijn, geeft mogelijkheden om in meer gezamenlijkheid, met meer eenheid van inspanning, meer effect op het gebied van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen en hun relaties te creëren.
We zullen elkaar versterken in één organisatie die één doel voor ogen heeft. De missie van het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut luidt als volgt:

 

Wij zetten ons in zodat Nederlandse veteranen het respect en de dankbaarheid vanuit de samenleving voelen die zij verdienen. Wij geven aandacht en bieden zorg als veteranen die nodig hebben. We
bundelen daarvoor onze kracht, kennis en kunde met veteranen en andere organisaties.

 

De missie en visie van het LZV sluiten hier op aan.

 

U kunt het volledige jaarverslag hier lezen of download en print de PDF.

Zorgverlening versterken

Het doel van zorgverlening versterken is dat we de door ons geleverde zorg continu willen verbeteren en passender maken voor de veteranen en hun systeem.