Jaarverslag 2017

Het LZV bestond in 2017 formeel 10 jaar. Een moment om bij stil te staan, om te kijken naar wat we bereikt hebben. Maar ook om te kijken wat we nog moeten en nog willen doen. Het was daarmee ook het jaar waarin we een nieuw Meerjarenplan opstelden en daarmee de ontwikkelingen uitstippelden.

2017 was een jaar waarin belangrijke strategische doelen uit het Meerjarenplan 2015-2018 meer vorm kregen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rond de Duurzame Financiering van het LZV, het definiëren van een visie op de zorg gericht op herstel, het starten en vorm geven van een Veteranenportaal in samenwerking met het Veteranenloket en het ABP. Zaken die aan het einde van het jaar nog niet afgerond waren, maar grondig voorbereid zijn zodat in 2018 zaken afgerond kunnen worden en overeengekomen.

Het Jaarverslag heeft de titel ‘Kathedralen bouwen’ gekregen. We zijn ervan overtuigd dat ons ‘bouwwerk’ een prachtig resultaat oplevert. Wanneer iets niet meteen lukt realiseren we ons dat dit veel tijd kost: we komen met een beter idee en beginnen opnieuw.  De belangrijkste afspraak die we met elkaar maken is dat we morgen er weer allemaal zijn en met zijn allen doorgaan met onze kathedraal”.  Een grotere uiting van ons vertrouwen, ons optimisme en onze professionaliteit kunnen we niet naar elkaar uitspreken.’ We zijn er nog steeds allemaal van overtuigd dat we de goede dingen doen en ons bouwwerk, onze kathedraal is prachtig. De volledige tekst van het jaarverslag LZV 2017 krijgt u met deze download.

Kathedralen bouwen, mooie, grote bouwwerken ontstaan niet overnacht en niet zonder gezamenlijke inspanning.