Meerjarenplan LZV 2018 - 2021

‘Een heilzame missie’  is het doorlopende motto van het LZV. Daarom analyseren met regelmaat waar we staan en waar we naartoe willen. Dat vertalen we jaarlijks in het jaarplan en de activiteitenagenda’s. Eens in de vier jaar beschrijven we onze belangrijkste strategische opvattingen in een meerjarenplan.

Dit meerjarenplan 2018-2021 is het resultaat van een intensieve gezamenlijke inspanning. Gegevens uit de eigen interne analyses zijn gekoppeld aan resultaten van extern onderzoek. Daarnaast is uitgebreid overlegd met (vertegenwoordigers van) veteranen, bestuurders, voorzitters, directeuren en diverse functionarissen van participanten binnen het LZV. We hebben ook gesproken met samenwerkingspartners, collega’s van het Ministerie van Defensie en belangenbehartigers. Met de eigen missie en visie van het LZV als fundament, resulteert dit werk nu in een strategie die een route biedt naar 2021. De volledige tekst van het Meerjarenplan LZV 2018 - 2021 krijgt u met deze download.

 

De positie van de veteraan in onze samenleving is sterker dan ooit. Er is een hoog niveau van maatschappelijke erkenning, zijn positie is bij wet geregeld. Defensie richt zich met andere organisaties op het realiseren van passende erkenning, waardering en zorg. Op basis van deze voorzieningen heeft de veteraan de kans om zich op basis van autonomie en zelfregie te richten op zijn welbevinden. Ook wanneer hij zich in verband met problemen tot hulpverlening en zorg moet richten.