Over het LZV

Wendy

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Lees haar verhaal

Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces.

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.
 

De ketensamenwerking en -coördinatie biedt eenduidigheid van zorg, een geborgde hoge kwaliteit, continue kennisoverdracht en een efficiënt en effectief handelen. Een convenant regelt de afspraken tussen de deelnemende organisaties.
 

Het LZV stimuleert het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie van de eigen behandelmethodieken op basis daarvan. Het LZV heeft een laagdrempelige, herkenbare toegang met het Veteranenloket voor zowel de doelgroep als voor collegiale informatieverstrekking.