LZV ketensamenwerking

Wendy

sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Lees haar verhaal

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.

De ketensamenwerking en -coördinatie biedt eenduidigheid van zorg, een geborgde hoge kwaliteit, continue kennisoverdracht en een efficiënt en effectief handelen. Een convenant regelt de afspraken tussen de deelnemende organisaties.