Veteraan adviseur

Metin

Veteraan

Lees zijn verhaal

We willen dat de veteraan op ieder niveau een herkenbare invloed op de zorg heeft. Daarom heeft de stuurgroep begin 2019 een veteraan in de rol van ‘veteraan-adviseur van het LZV bestuur’ aangesteld. 

Een veteraan die, vanuit een onafhankelijke maatschappelijke positie, het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven op het gebied van de ketenzorg voor veteranen. Zodat we ook op dit niveau nog beter horen wat er speelt en leeft bij onze doelgroep.