WCAA

Elbert

Voorzitter WCAA

Lees zijn verhaal

De leden van de Wetenschappelijke Commissie voor Afstemming en Advies (WCAA) adviseren de functionaris Onderzoek van het LZV Programmabureau bij de coördinatie van gewenst, nieuw en lopend wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verbetering van zorg in de LZV keten, en de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in kennisproducten. 

De taken van de WCAA zijn:

  1. Opstellen van de meerjaren LZV Onderzoeksagenda (meerjarenbeleidsplan voor wetenschappelijk onderzoek)
  2. Jaarlijks bijstellen van de meerjaren LZV Onderzoeksagenda met prioriteringsvoorstel
  3. Adviseren van de voorzitter van de LZV Stuurgroep over afstemming en coördinatie wetenschappelijk onderzoek binnen en ten behoeve van de keten, ook ten aanzien van extern onderzoek met het oog op overbevraging  van de doelgroep.
  4. Adviseren van de voorzitter van de LZV Stuurgroep ten aanzien van borgen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek
  5. Adviseren van de voorzitter van de LZV Stuurgroep ten aanzien van bij het LZV Programmabureau ingediende onderzoeksideeën en/of voorstellen

Leden en functies
WCAA leden zijn afkomstig uit de LZV keten en vertegenwoordigen de LZV-instelling(en) waarvoor ze werkzaam/actief zijn. Alle leden zijn onderzoeksminded, blijkend uit promotie tot doctor op basis van wetenschappelijke verdiensten, en/of een leidende rol binnen bestaande onderzoeks-programma’s in de eigen instelling. Doorgaans worden de rollen ingevuld door senior onderzoekers. De secretaris van de WCAA is de functionaris Onderzoek van het LZV Programmabureau.