Militaire Contextkennis

Silvia

Veteraan

Lees haar verhaal

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun dierbaren bij missiegerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Voor iedere collega uit de keten is algemene kennis van de militaire wereld en vooral van de diverse uitzendingen van belang. Voor een medewerker is het essentieel een ingang te hebben bij de cliënt. Kennis van diens leefwereld draagt daar in belangrijke mate aan bij. Het LZV streeft ernaar dat de nieuwe medewerkers optimaal zijn toegerust om met deze doelgroep te werken en biedt daarom de mogelijkheid tot het volgen van de Module Militaire Contextkennis.

Deze module is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe collega’s in de LZV-keten. De medewerker krijgt, gedurende één dag, informatie om tijdens het hulpverleningstraject (meer) aansluiting te vinden op de belevingswereld van de veteraan. Op deze dag wordt je meegenomen in de wereld van de veteraan: van aanmelding bij de militaire opleiding tot de nazorg van de veteraan. Er wordt o.a. stil gestaan bij de militaire cultuurverschillen en de invloed van de militaire vorming. Daarnaast is er gelegenheid om kennis te maken met de andere collega’s binnen de keten.

 

De module vindt plaats op 24 juni 2020.  Deelname is gratis, inschrijving vooraf is verplicht. Inschrijven voor 24 juni is helaas niet meer mogelijk. 

 

Heeft u nog vragen? Stuur deze dan per e-mail naar Britt Houweling, LZV kennisfunctionaris.

 

Locatie

In verband met de corana-maatregelen vindt de module Militaire Contextkennis online plaats. Alle deelnemers ontvangen een e-mail met daarin een link. 

 

Er is gekozen om de oorspronkelijke module – welke een dag zou duren – in te korten naar een dagdeel, omdat er regelmatig het signaal komt dat beeldbellen veel energie kost. Via deze verkorte module kunnen de trainers de belangrijkste informatie met de deelnemers delen en kunnen de ketencollega’s online met elkaar kennismaken.